Vem får finnas till?

Publicerad i Västra Nyland 18.9.2014 Tänk dig ett scenario med en främmande art i tidvattenszonen. Under en mycket kort tid – bara åtta år sedan den först upptäcktes – har antalet individer vuxit till nästan en miljard, motsvarande ca 250 000 ton. Denna invasiva art har många positiva bidrag till lokala ekosystemtjänster. Till exempel kan… Continue reading Vem får finnas till?