Monthly Archives: February 2015

Sned könsfördelning – även i haven

Publicerad i Västra Nyland 18.2.2015

Alla vet att p-piller ställer till besvär. Inte nog med att de ökar risken för stroke och förstör kvinnors sexlust. Redan innan millennieskiftet visade forskning att även efter de verksamma ämnena lämnat kvinnokroppen och spolats ut i vattendrag och hav påverkas levande varelser. Särskilt fisk och amfibier uppvisar samkönade individer och hanar som inte är så maskulina som de borde vara. Rabalder uppstår och kulminerar med att en kolumnist i businesstidningen Forbes kräver att kvinnor som vill begränsa sin fertilitet på ett sådant förorenande sätt måste betala en särskilt extra skatt enligt principen ”förorenaren betalar”. Det har senare visats att hormonstörande föroreningar från p-piller i många fall är försummande små jämfört med totalpåverkningen från andra källor, som till exempel biodieselproduktion, cancermediciner, pesticider och avrinningsvatten från lantbruk. Sjutton också. Det är ju mycket roligare att skylla feminiserade fiskhanar på p-pillerkäkande feminister. Men nog om det.

Continue reading