Monthly Archives: August 2013

Vädersnarvel

Newspaper column in Västra Nyland 8 August 2013

Har västra Nyland haft bra sommarväder i år? Svaret beror nog på vem som tillfrågas. Killarna som driver Stabby Gård söder om Uppsala är inte nöjda. Skörden är mycket liten på grund av värmen och torkan. Korna flämtar i skuggan. Aronias peripatetiska forskare som har spenderat sommaren i gårdens kohage, kan också konstatera att det är en riktig ”skitsommar”. Av olika skäl. Rent bokstavligen om ens studieorganism är gula dyngflugor. Men också för att dyngflugorna inte gillar värme. Fältarbetet går helt enkelt dåligt. Flugorna gömmer sig i skuggan, vill inte para sig. Och om flugorna ändå får för sig att prova i alla fall, lägger inte honorna ägg. Och om honorna ändå får för sig att lägga ägg, kläcks de inte. Resultaten från det planerade forskningsprojektet uteblir. Och oron över framtida biodiversitet ökar. För vi har mycket sparsam kunskap om hur jordens växter och djur kommer att klara sig under de stigande temperaturerna som klimatprognoserna förutsäger.
Continue reading