Category Archives: Publications

Konservativ är det nya radikala

Publicerat i Västra Nyland 18.05.2016

”Var inte så konservativ!” fick jag som respons då jag kritiserade ett byggprojekt på åsen bakom min bostad.

En utsiktsplattform skulle byggas och träd skulle fällas för att förbättra utsikten mot ån. På köpet fick vi en bättre utsikt mot Ikea. Jag förstår önskan om att kunna beskåda landskapet från hög höjd, jag är trots allt norska. Men är det verkligen nödvändigt att ta bort vegetation från en erosionskänslig rullstensås? I syftet att förbättra utsikten? Personen bakom idén tyckte alltså jag var konservativ som förespråkade att lämna naturen i fred så folk kan njuta av den som den är. Utan tillsatser, typ.

Continue reading

Gott nytt konsumtionsår!

Publicerat i Västra Nyland 30.12.2015

Global Overshoot Day. Den globala överskottsdagen. Dagen då mänskligheten har använt årets resurser. 23 december år 1970. 45 år senare – alltså i 2015 – beräknades den till 13 augusti. En snabb statistisk analys genomförd av Aronias peripatetiske forskare visar att om trenden fortsätter kommer vi år 2050 att ha använt årets resurser redan den 22 maj. Så kör på. Passa på att konsumera ordentligt så jag 80-plussare kan klappa mig själv på axeln och säga att det här lyckades jag minsann förutsäga under min tid på Aronias kustlandsteam. Om du googlar ”ecological footprint calculator” kan du snabbt och enkelt kolla hur många planeter vi skulle behöva om alla konsumerar som du gör. Dessutom kan du få en del tips och tricks för hur du skulle kunna öka ditt ekologiska fotavtryck.

För det är nämligen så att Finland ligger ganska dåligt till när det gäller förbrukning av inhemska naturresurser. Landet har så mycket naturresurser i förhållande till sin relativt låga befolkning att det är dags att börja konsumera mera om ni ska kunna hänga med i råttrejset mot ett utarmat Tellus. Landhöjningen kommer också till en viss mån att motverka glaciärernas klimatförändringsavsmältning, så om Ekenäsborna och alla andra i Nylands kustsamhällen ska kunna ta del i havshöjningen, måste ni öka koldioxidutsläppen rejält. Det känns ju inte riktigt rättvist att det bara är Stillahavsöarna som får förmånen att hamna under vatten.

Continue reading

Paleostrunt och andra villfarelser

Publicerad i Västra Nyland 11.8.2015

Det dök upp en artikel på Fejjan häromdagen med överskriften – fritt översatt från engelska – ”Paleo-dieten är bara vettig om du är okunnig om människans evolution”. Idén bakom denna diet är att mat som inte fanns på stenåldern är skadlig. Vårt matsmältningssystem är inte – hävdar paleoförespråkare – genetisk anpassad till mycket av det vi stoppar i oss nu för tiden. Nej till mjölkprodukter, spannmål, baljväxter, och andra nymodigheter. Ja till magert kött, fisk, frukt och grönt.

Att nutidens frukt och grönsaker är genetisk modifierade genom artificiell selektion över hundratals år av lantbruk struntar förespråkarna i. Att människans matsmältningssystem har genomgått mängder av genetiska modifikationer genom de senaste 10 000 år är inte heller så noga tydligen. Aronias peripatetiske forskare är inte precis expert på humanevolution, men bullshitfiltret funkar relativt väl är efter många år i vetenskapen. Så det var inte precis någon överraskning att ytterligare en hypad diet blir totalsågat av experter.

Continue reading

Sned könsfördelning – även i haven

Publicerad i Västra Nyland 18.2.2015

Alla vet att p-piller ställer till besvär. Inte nog med att de ökar risken för stroke och förstör kvinnors sexlust. Redan innan millennieskiftet visade forskning att även efter de verksamma ämnena lämnat kvinnokroppen och spolats ut i vattendrag och hav påverkas levande varelser. Särskilt fisk och amfibier uppvisar samkönade individer och hanar som inte är så maskulina som de borde vara. Rabalder uppstår och kulminerar med att en kolumnist i businesstidningen Forbes kräver att kvinnor som vill begränsa sin fertilitet på ett sådant förorenande sätt måste betala en särskilt extra skatt enligt principen ”förorenaren betalar”. Det har senare visats att hormonstörande föroreningar från p-piller i många fall är försummande små jämfört med totalpåverkningen från andra källor, som till exempel biodieselproduktion, cancermediciner, pesticider och avrinningsvatten från lantbruk. Sjutton också. Det är ju mycket roligare att skylla feminiserade fiskhanar på p-pillerkäkande feminister. Men nog om det.

Continue reading

Vem får finnas till?

Publicerad i Västra Nyland 18.9.2014

Tänk dig ett scenario med en främmande art i tidvattenszonen. Under en mycket kort tid – bara åtta år sedan den först upptäcktes – har antalet individer vuxit till nästan en miljard, motsvarande ca 250 000 ton. Denna invasiva art har många positiva bidrag till lokala ekosystemtjänster. Till exempel kan den bidra till att rena övergödda fjordar. Vidare har den stor potential som mänsklig lyxföda, och det finns därför stort lokalt intresse för att odla arten. Den kan alltså ge såväl renare kustvatten som nya arbetsplatser i kustsamhällen.

Continue reading

Et otippat møte

Publicerad i Västra Nyland 29.5.2014

“Så vad forskar du i då?” frågade taxiföraren då jag berättat vad jag gör för brödfödan. Aronias peripatetiska forskare har precis inlett första sträckan på en tjugofyra timmars resa från Boise, Idaho, hem till Europa. En legitim fråga, och efter tjugo år i forskningsbranschen borde man vara redo att försvara användningen av skattebetalarnas pengar med hjälp av ett trettio sekunders ljudklipp. Men klockan är 04.20 och blandningen av eftersläpande jetlag från inresan, tre timmars sömn och svår koffeinabstinens ger ingen lust att prata jobb. Eller att prata alls. Dessutom lurar statistiken i bakhuvudet; beroende på hur man ställer frågan tycker 30 till 50 procent av amerikanerna att evolution genom naturlig selektion är humbug. En irrationell rädsla för att bli utslängd innan flygplatsen gör att jag väljer den enkla vägen, nämligen att utelämna e-ordet från samtalet.
Continue reading

Vädersnarvel

Newspaper column in Västra Nyland 8 August 2013

Har västra Nyland haft bra sommarväder i år? Svaret beror nog på vem som tillfrågas. Killarna som driver Stabby Gård söder om Uppsala är inte nöjda. Skörden är mycket liten på grund av värmen och torkan. Korna flämtar i skuggan. Aronias peripatetiska forskare som har spenderat sommaren i gårdens kohage, kan också konstatera att det är en riktig ”skitsommar”. Av olika skäl. Rent bokstavligen om ens studieorganism är gula dyngflugor. Men också för att dyngflugorna inte gillar värme. Fältarbetet går helt enkelt dåligt. Flugorna gömmer sig i skuggan, vill inte para sig. Och om flugorna ändå får för sig att prova i alla fall, lägger inte honorna ägg. Och om honorna ändå får för sig att lägga ägg, kläcks de inte. Resultaten från det planerade forskningsprojektet uteblir. Och oron över framtida biodiversitet ökar. För vi har mycket sparsam kunskap om hur jordens växter och djur kommer att klara sig under de stigande temperaturerna som klimatprognoserna förutsäger.
Continue reading